ankieta

miód - miejsce zakupu - ankieta
Pasieka w grudniu
pasieka

Poniżej opracowane wyniki ankiety na temat produktów pszczelich przeprowadzonej wiosną 2019 roku. Nie zbierałem żadnych informacji na temat osób ankietowanych, jednak grupą docelową ankiety byli głownie moi znajomi, więc można założyć, że będą to głównie osoby związane z IT oraz szeroko pojętym marketingiem, najprawdopodobniej większość z nich mieszka w Warszawie.
W ankiecie wzięły udział 74 osoby, za co im bardzo serdecznie dziękuję!
Pierwsza część ankiety poświęcona była znajomości produktów pszczelich i preferencjom zakupowym.

produkty pszczelarskie - ankieta
produkty pszczelarskie – ankieta

Wszyscy respondenci znają miód i niemal wszyscy go kupują. Równie znanym produktem jest wosk (w postaci produktów), ale planuje jego zakup jedynie jedna piąta osób biorących udział w ankiecie. Znaczącym zainteresowaniem cieszą się również kit pszczeli (propolis) i pyłek kwiatowy. Ich zakup planuje odpowiednio 15% i 12% respondentów.

opakowania miodu - ankieta
opakowania miodu – ankieta

Jeśli chodzi o wielkość opakowania, w którym kupujemy miód, to jedynie połowa respondentów odpowiedziała na to pytanie. Jedna trzecia osób, które odpowiedziały kupuje go w słoikach półlitrowych, dla jednej piątej nie ma znaczenia wielkość opakowania.

miód - kryteria zakupu - ankieta
miód – kryteria zakupu – ankieta

Kupując miód najczęściej zwracamy uwagę na jego rodzaj (np. rzepakowy), najmniej na kolor miodu i jego cenę. Kluczowa cecha, jaką kierujemy się przy zakupie miodu (na to pytanie odpowiedziało 61 osób) to również rodzaj miodu (27%) a następnie pochodzenie miodu z terenów czystych ekologicznie (20%), walory zdrowotne miodu (19 %) oraz w mniejszym stopniu konsystencja miodu (14%) i smak miodu (12%).
Miód najczęściej kupujemy od znajomego pszczelarza (36%), na targach (19%) i w supermarkecie (17%).

miód - miejsce zakupu - ankieta
miód – miejsce zakupu – ankieta

Wielkości liczbowe podane w tekście zostały zaokrąglone nietypowo w górę. Konkretne wartości liczbowe podane są na ilustracjach. Jeśli ktoś chciałby dane w arkuszu – proszę o kontakt.
Licencja Creative Commons
Wyniki powyższego badania udostępniam na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported. W praktyce oznacza to dowolne wykorzystanie i przetwarzanie pod warunkiem uznania autorstwa (miło jeśli podlinknujesz do tej strony, ale nie musisz tego robić, wystarczy, że podasz informację, że jestem jego autorem) i udostępnisz przetworzone dane na tej samej licencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *